Mikuláš 

1996   katka
katka
deda
deda
bodie
bodie
dvojce
dvojce
dvojce 2
dvojce 2
dvojce 3
dvojce 3
mocnosti
mocnosti
cert a kaca
cert a kaca
1997   u jouska
u jouska
bychory
bychory
uhl. lhota
uhl. lhota
kolin
kolin
deda andel
deda andel
deda cert
deda cert
domanovice
domanovice
lipec
lipec
benefit
benefit
radoska
radoska
1998   u emci
u emci
kopecek
kopecek
hriste
hriste
1999   u mendozy
mendozy
kopyto
kopyto
whisky
whisky
kytara
kytara
zvonecek
zvonecek
2000  
2001   skolka
skolka
skola
skola
vyhlaseni
vyhlaseni
satna
satna
odliceni
odliceni
sedy dabel
sedy dabel
strasime
strasime
nestrasime
nestrasime
2002   skolka
skolka
nadilka
nadilka
hrichy
hrichy
trida
trida
rudy a cerna
rudy a cerna
par
par
vyhlaseni
vyhlaseni
zakovska
zakovska
kadernice
kadernice
u klokana
u klokana
2003   bible
bible
dablove
dablove
pomozte
pomozte
tohodle!
tohodle!
momentka
momentka
basnicku
basnicku
zkouseni
zkouseni
mikulas
mikulas
nehty
nehty
skupinka
skupinka