Uzavřené otázky V

 Hrady a zámky České republiky


  Otázka na 49. týden

  Otázka na 48. týden

  Otázka na 47. týden

  Otázka na 46. týden

  Otázka na 45. týden


Otázka na 49. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A: Hrad byl poprvé zmíněn počátkem 14. století. Koncem 17. století byl zcela přestavěn na barokní zámek, aby ve století 19. získal dnešní romantickou podobu. Nejstarší částí je neomítnutý věžový palác protáhlého lichoběžníkového půdorysu. Původně tu byl i padací most. V období baroka vznikly přístavby schodišť a pavlačí na nádvoří. Poslední úprava ovlivnila ráz jádra hradu i jeho opevnění, hradní brány i předhradí s pivovarem. Naleznete v kraji Vysočina.

Ohodnocení: 1 bod

KÁMEN

     B: Barokní zámek z 18. století, s velkorysou koncepcí, leží ve Středočeském kraji. Hlavní zámecká budova má tvar válce s kupolovitou střechou. Z budovy paprskovitě vybíhají čtyři jednopatrová křídla obdélného půdorysu. Čestný dvůr uzavírá mřížový plot s alegorickými sochami dvanácti měsíců a čtyř ročních dob. Barokní štukovou a mozaikovou výzdobu interiéru doplňují rokokové malby.

Ohodnocení: 1 bod

VELTRUSY

     C: O hradu se poprvé píše ve 13. století, jako pustý se uvádí v 17. století. Severní část hradu zaujímá rozsáhlé předhradí opevněné příkopem a valem. Vlastní jádro téměř obdélného půdorysu obsahuje velkou válcovou věž a zbytky palácové budovy, která tvoří jižní čelo hradu. V obou stavbách se zachovalo několik architektonických detailů. Zříceninu gotického hradu hledejte ve Středočeském kraji.

Ohodnocení: 1 bod

VALDEK


Otázka na 48. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A: BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS

Ohodnocení: 2 body !!!!!

LEDNICE

     B: BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS

Ohodnocení: 2 body !!!!!

VALDŠTEJN

     C: BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS

Ohodnocení: 2 body !!!!!

RABÍ


Otázka na 47. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A:  Hrad byl založen ve 13. století a brzy se stal na několik set let vlastnictvím olomouckého biskupství. Zažil několik stavebních úprav, tu největší - renesanční - v 16. století. Hradní opevnění a vynikající strategická poloha se osvědčily především za třicetileté války, s rozvojem vojenské moderní techniky ale hrad postupně ztrácel na významu. Velký požár v 18. století způsobil rychlou proměnu jedné z největších moravských pevností v mohutnou ruinu. Siluetu hradu určují dlouhé hradební zdi přerušované baštami, které převyšují zbytky obytných budov. Do hradu se vchází branou prolomenou v šikmé hradební zdi západního bastionu, chránícího vstup spolu s příkopem a nezbytným padacím mostem. Hradní dominantu tvoří čtverhranná obytná věž z 15. století. Co nabízí Moravsko-slezský kraj.

Ohodnocení: 1 bod

HUKVALDY

     B:  Objekt, původně tvrz z počátku 15. století, byl v 16. století přestavěn na novorenesanční zámek. Čtyřkřídlý čtyřpatrový objekt se sgrafitovou omítkou se rozkládá na lichoběžníkovém půdorysu. V jednom nároží stojí mohutná šestiboká věž s ochozem a jehlanovou střechou. Přilehlé křídlo nabízí otevřené oboustranné arkády. Prohledejte Středočeský kraj.

Ohodnocení: 2 body !!!!!

NOVÝ STRÁNOV

     C:  Hrad vznikl počátkem 12. století. Po dobytí českými pány sloužil obraně české hranice, příležitostně jako vězení. Od konce 16. století postupně pustl. Zřícenina stojí na konci skalnatého hřebene vyčnívajícího z temene hory. Jádro hradu tvořila mohutná hranolová věž z kvádrového zdiva. Tato památka je u nás ojedinělou ukázkou románského hradu v podobě obytné věže, jehož vlastí je Francie. I to je Plzeňský kraj.

Ohodnocení: 2 body !!!!!

PŘIMDA


Otázka na 46. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A:  Hrad byl založen ve druhé polovině 13. století. Současné opevnění je z druhé poloviny 15. století, v polovině 16. století komplex přestavěn renesanční palác. Vnitřní hrad se pyšní válcovou, mírně kónickou věží, budovy uzavírají nádvoří ze tří stran, na čtvrté je parkán se dvěma půlkruhovými baštami. Přístup do hradu je ze dvou stran - po špici ostrohu raně barokní branou nebo po mostě přes hluboký příkop. Téměř na všech budovách jsou znatelné zbytky sgrafitových psaníček nebo kvádrování. Zajeďte si na Vysočinu.

Ohodnocení: 1 bod

LEDEČ NAD SÁZAVOU

     B:  Tento renesančně-barokní zámek naleznete ve Zlínském kraji. Původně zde od 13. století uvnitř  městských hradeb stálo opevněné sídlo. Během století bylo upraveno na přední biskupskou rezidenci. Za svůj život byla neustále upravována - v 16. století renesančně přestavěna na čtyřkřídlou budovu s nádvořím, další opravy po následcích třicetileté války, koncem 17. století přebudován na barokní zámek, úpravy po požáru města v 18. století, ani v 19. a 20. století zde neutuchl stavební ruch. Zámek tvoří mohutná dvoupatrová budova na půdorysu čtyřúhelníka. Dominantou zámku je hranolová věž s barokní bání. Uvnitř se nachází bohatý interiér, cenný mobiliář a vzácné malby, většinou z období revolučních let 19. století, kdy zde sídlil vysoký říšský úřad.

Ohodnocení: 1 bod

KROMĚŘÍŽ

     C:  Hrad byl založen v polovině 14. století slavným jihočeským rodem na obranu jejich rozsáhlého majetku. V jeho držení zůstává do počátku 16. století, kdy hrad kvůli ztrátě strategického významu opouštějí, o 50 let později se v písemných pramenech uvádí jako pustý. Hrad tvoří dva věžovité paláce spojené vysokými hradními zdmi, uzavírajícími nádvoří, do něhož vstupovalo dvěma branami. Poznáte jihočeskou zříceninu?

Ohodnocení: 1 bod

DÍVČÍ KÁMEN


Otázka na 45. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A:  Hrad byl založen v polovině 14. století českým panovníkem, podle něhož dostal též své původní jméno (Karlova hora). Přestože původně sloužil k ochraně hranic, býval hrad velice často zastavován. V 17. století je znám jako pustý. Hrad má půdorys protáhlého oválu, východní vstupní brána byla zbořena, západní se zachovala. Uvnitř hradu je obdélná bloková dvoupatrová budova sevřená dvěma mohutnými čtyřhrannými věžemi o čtyřech patrech. Vnitřní dělení paláce se nedochovalo. Poznáte památku z Plzeňského kraje?

Ohodnocení: 1 bod

KAŠPERK

     B:  Původně hrad z konce 13. století, ve století 16. prodělal renesanční úpravy. V polovině 18. století byl přestavěn na barokní zámek, kdy bylo šest jeho věží sníženo na úroveň výšky zámeckých budov a koncem 19. století proběhla poslední přestavba v romantickém slohu. I přes ní si objekt zachoval ráz raně gotického hradu francouzského typu, v Čechách neobvyklého. Ještě v 17. století měl hrad sedm věží, pět bran a dva zdvihací mosty. Dnešní zámek je čtyřkřídlý, dvoupatrový, příčné křídlo dělí nádvoří na dva vnitřní dvory. Má tvar obdélníku a v rozích čtyři věže. Nejvyšší a nejmohutnější věž v průčelí je zdaleka viditelnou dominantou zámku. V zámku jsou exponáty obrovského kulturního významu. Proslulá je sbírka historických zbraní a zbroje z majetku rodu Habsburků. Kolem zámku se rozprostírá velký park. Středočeský kraj.

Ohodnocení: 1 bod

KONOPIŠTĚ

     C:  Původní hrad byl koncem 14. století zničen vojsky. Náročnou "goticko-renesanční" opravu doplnil vznik opevnění a renesanční brána s přilehlými budovami. Vysoká obvodová zeď, zpevněná mocnými opěráky a opatřená arkýři, uzavírá stísněný vnitřní dvůr tvaru protáhlého mnohoúhelníku. Vítejte v Jihomoravském kraji.

Ohodnocení: 1 bod

BOSKOVICE