Uzavřené otázky IV

 Hrady a zámky České republiky


  Otázka na 44. týden

  Otázka na 43. týden

  Otázka na 42. týden

  Otázka na 41. týden

  Otázka na 40. týden


Otázka na 44. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A:  Hrad připomínán od 14. století. Prodělal obléhání husity, od poloviny 16. století uváděn již jako pustý. Dominantou hradu je válcová věž. Do skalisek pod věží je vytesáno několik místností, z nichž jedna podle tradice bývala kaplí. Dochovala se část opevnění, zbytky druhé válcové věže (v níž bývala studna), zbytky padacího mostu a čelní ohradní zdi. Zříceninou se honosí Liberecký kraj.

PAST Ohodnocení: 1/2/3 body

FRÝDŠTEJN (text)

DOBRONICE (foto)

     B:  Hrad byl založen někdy po roce 1300, v písemných pramenech se objevuje až o padesát let později. V 15. století byl dobyt českým králem, hrad též vlastnil jeden známý český cestovatel a spisovatel. Na počátku 17. století hrad nadobro zpustl. Hrad měl původně protáhlý oválný půdorys, v jehož čele byla mohutná okrouhlá věž, na konci ostrohu kaple a starý palác. V 15. století mezi nimi vznikl nový palác, další okrouhlá věž, vnější pás opevnění a předsunutá bašta. Zříceninu hledejte v Ústeckém kraji.

PAST Ohodnocení: 1/2/3 body

HASIŠTEJN (text)

FRÝDŠTEJN (foto)

     C:  Hrad postaven v 1. polovině 14. století. Na přelomu 17. a 18. století sloužil jako jezuitská rezidence. Po zrušení řádu hrad opuštěn a přenechán zániku. Zachovaly se zbytky gotického paláce ze 14. století, zříceniny kaple a obytných budov, v přízemí a v 1. patře rozsáhlé místnosti. Dominantou jihočeského hradu je válcová věž.

PAST Ohodnocení: 1/2/3 body

DOBRONICE (text)

HASIŠTEJN (foto)


Otázka na 43. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A:  Od poloviny 13. století stojí na skalním ostrohu v Jihomoravském kraji hrad s hranolovou věží. Hrad je oddělený od předhradí hlubokým příkopem s kamenným mostem. Do hradu se vstupuje hradební branou s pěti ochrannými okrouhlými věžemi. Ve 14. století se změnil ve významnou pevnost, neúspěšně obléhanou např. husity. Barokní úpravy jsou z poloviny 17. století, trojkřídlá budova se datuje do století 18. Hrad dobyli a vyplenili Prusové. Před 2. sv. válkou byla v blízkosti hradu vybudována přehradní nádrž, za války značně poškozen. Znáte ho?

Ohodnocení: 1 bod

VEVEŘÍ

     B:  Původně gotický ze 14. století, přestavěn na pozdně gotické sídlo s raně renesančními prvky, opevněn valy s nárožními baštami. Za třicetileté války byl silně poničen, konečná podoba se datuje do 19. století. Zámek má čtyřkřídlou dispozici kolem nepravidelného dvora. Tvoří ji budovy nestejné výšky a tvaru a především různé doby vzniku, např. ke středověkému jádru je přistavena vysoká štíhlá věž. Z přízemí věže se vchází vzácným renesančním portálem do nádvoří. Pátrejte v Olomouckém kraji.

PAST Ohodnocení: 1/2/3 body

TOVAČOV (text)

HRUBÝ ROHOZEC (foto)

     C:  Hrad vznikl počátkem 14. století. V polovině 15. století byl obehnán dalším věncem opevnění, za třicetileté války byl však zpustošen Švédy a o pár let později na rozkaz císaře zbořen. Na vrcholu kopce je vnitřní hrad, z něhož je zachována zejména spodní část paláce a hranolové věže. Vítá Vás Liberecký kraj.

Ohodnocení: 1 bod

KUMBURK


Otázka na 42. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A:  BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS

Ohodnocení: 2 body !!!

HRÁDEK U NECHANIC

     B:  BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS

Ohodnocení: 2 body !!!

KAČINA

     C:  BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS

Ohodnocení: 2 body !!!

ORLÍK NAD VLTAVOU


Otázka na 41. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A:  Hrad byl vystavěn ve 13. století. Čeští, uherští i francouzští majitelé byli hlavy korunované i nižší šlechta, hrad byl rezidencí i posádkovou základnou. Ačkoliv v 16. století vyhořel, díky strategickému vojenskému významu ihned obnoven jako pevnost, později vězení. Po několik století odolával všem útokům, vzdal se bez boje až na přelomu 18. a 19. století. Poznáte věznici z Jihomoravského kraje?

Ohodnocení: 1 bod

ŠPILBERK

     B:  Raně barokní zámek, původně hrad z 12. století, najdete opět v Jihomoravském kraji. Barokní přestavbu podstoupil po nájezdu švédské armády. Čtyřkřídlá budova na téměř čtvercovém nádvoří má bohatě zdobený vstupní portál s vystoupivší čtyřhrannou věží, fasáda je rozčleněna nárožními pilastry. Poblíž zámku můžete navštívit jeden z největších vinných sklepů u nás.

Ohodnocení: 1 bod

VALTICE

     C:  Poznejte zříceninu hradu postaveného i opuštěného v 15. století. Dochovaly se pouze zbytky čtyřboké věže. Liberecký kraj.

Ohodnocení: 1 bod

RALSKO


Otázka na 40. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A:  BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS

Ohodnocení: 2 body !!!

LOKET

     B:  BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS

Ohodnocení: 2 body !!!

JEMNIŠTĚ

     C:  BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS

Ohodnocení: 2 body !!!

KOLÍN