Uzavřené otázky III

 Hrady a zámky České republiky


  Otázka na 39. týden - TAJNÉ KOLO

  Otázka na 38. týden

  Otázka na 37. týden

  Otázka na 36. týden

  Otázka na 35. týden


Otázka na 39. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A:  Hrad byl postaven v době husitských válek (jako jeden z mála za tohoto období) na lávovém kopci. Pozdějšími událostmi se změnil natolik, že jej v nynějším komplexu nelze spolehlivě rozeznat, např. velkorysá pozdně gotická přestavba či vypálení Švédy. Hrad má čtvercový půdorys a nevelké úzké nádvoří, od předhradí je oddělený ve skále vytesaným příkopem a mostem. Dochovaly se pouze dvě brány (z původních šesti). Gotická válcová věž je 34,5 m vysoká, pod věží je hladomorna hluboká 6 m. Za zmínku stojí pozdně gotická kaple se sklípkovou klenbou. Vítá Vás Pardubický kraj.

Ohodnocení: 1 bod

KUNĚTICKÁ HORA

     B:  V polovině 13. století byl v Královéhradeckém kraji založen raně gotický hrad. Měl vysokou válcovou věž, postupem časem kolem něj vyrostlo rozsáhlé opevnění. Středověkou podobu si udržel až do 16. stol, kdy byl hrad přestavěn na renesanční zámek, poté přestavěn i barokně. Rozsáhlý komplex má 5 nepravidelných nádvoří, nejvýraznějšími rozpoznávacími prvky jsou gotická válcová věž (s dvojitou bání a arkádovým ochozem) a renesanční sgrafita, díky nimž zámek "svítí" do dálky.

Ohodnocení: 1 bod

NÁCHOD

     C:  Hrad, písemně zmiňovaný již ve 13. století, je od 16. století znám jen jako zřícenina. Hrad chrání dva valy a eliptický příkop. Vnitřní příkop rozděluje hrad na východní dolní a západní horní část. Na horním hradě jest ruina okrouhlé věže, na dolním zdvojené zdivo čtyřhranného paláce. Navštivte zříceninu v Plzeňském kraji.

PAST Ohodnocení: 1/2/3 body

POTŠTEJN (Plzeňský kraj) (text)

POTŠTEJN (Hradecký kraj) (foto)


Otázka na 38. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A:  Tento hrad se dvěma hranolovými věžemi vznikl v 1. polovině 13. století, poprvé je písemně připomínán až roku 1300. Ještě ve 14. století byl královským majetkem, posléze často zastavován. Koncem 15. století hrad prošel pozdně gotickou přestavbou, počátkem 20. století byl poškozen požárem, naštěstí znovu upraven. Sály a místnosti představují ojediněle dochovaný soubor obytných prostor šlechty z období gotiky a renesance. K vidění je ve Zlínském kraji.

Ohodnocení: 1 bod

BUCHLOV

     B:  Na pískovcových skalách v Libereckém kraji stával až do poloviny 16. století gotický hrad, který byl přestavěn na renesanční zámek. Po požáru počátkem 18. století byly na zámku provedeny barokní úpravy, v polovině 19. století prošel přestavbou romantickou. Do pseudogotického předzámčí se vstupuje prvním kamenným mostem, dalším, kdysi dřevěným, se přes hlubokou průrvu vchází do vlastního dvoupatrového zámku. Na fasádě se zčásti zachovala sgrafita s figurální a heraldickou tematikou, jedno z křídel má ve dvou podlažích zasklené arkády. Pseudogotický ráz nádvoří určuje kromě hranolové věže především gotizující portál západního křídla.

Ohodnocení: 1 bod

HRUBÁ SKÁLA

     C:  Zřícenina gotického hradu z konce 14. století se nachází v Karlovarském kraji. Za třicetileté války byl vydrancován Švédy, částečně opraven, ale počátkem 18. století zcela vyhořel. Zachovaly se dvě vstupní brány, dvě rozsáhlá nádvoří, ruiny velkého paláce a obytné budovy horního hradu.

Ohodnocení: 2 body !!!

ANDĚLSKÁ HORA


Otázka na 37. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A:  V Libereckém kraji se tyčí monumentální hrad. Byl založen ve 13. století v raně gotickém slohu, z této doby se zachovala pouze mohutná válcová věž. V 16. století byl hrad renesančně upraven. V tomto období zažil konfiskaci i několikanásobné dobytí Švédy. Barokní úpravy spadají do 17. století, klasicistní a romantické úpravy do století devatenáctého. Nejstarší částí hradu je západní trakt se 49 metrů vysokou věží, část hradu má sgrafitovou výzdobu. Kolem zámku je švédské opevnění s pětiúhelnými baštami a hradní příkop.

Ohodnocení: 1 bod

FRÝDLANT

     B:  Na místě dnešního zámku stávalo hradištní opevnění pravděpodobně z 2. poloviny 11. století a od 13. století středověký hrad. Hrad byl dobýván husity a v polovině 16. století, kdy hrozil Turecký vpád do střední Evropy, byl přestavěn na renesanční pevnost. Za třicetileté války však zámek dobyli Švédové a odvezli větší část knihovny. V 19. století zde bylo uzavřeno Prusko-Rakouské příměří. Na konci 2. sv. války zámek vypálila ustupující německá armáda. Nejstarší část hradu byla vybudována na vrcholu skaliska, na jeho místě vznikla třípatrová budova nepravidelného půdorysu rozložená kolem dvou nádvoří, za barokní přestavby však snížen počet pater na dvě. Zámek se sgrafitovou omítkou najdete v Jihomoravském kraji.

Ohodnocení: 1 bod

MIKULOV

     C:  Zřícenina gotického hradu je k vidění v Pardubickém kraji. Hrad byl založen kolem roku 1400, ještě kolem roku 1470 byl budován pás opevnění, o 30 let později byl však opuštěn a zpustl. Jsou zde stopy dvou věžovitých stavení, zbytky sklepů, jáma po studni, v zadním hradebním pásu mohutné torzo brány.

Ohodnocení: 1 bod

OHEB


Otázka na 36. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A:  Původní hrad vznikl před polovinou 11. století a po celý středověk byl pevnou oporou státu. Plnil různě funkce a v 18. století se již jako zámek stal velmi významným centrem kulturního života na Moravě. Poznáte romantický zámek? Pátrejte v Moravskoslezském kraji.

Ohodnocení: 1 bod

HRADEC NAD MORAVICÍ

     B:  Tento gotický hrad byl založen koncem 14. století. V 17. století část hradu vyhořela, od té doby přestal být majiteli trvale obýván a byl využíván jen jako sýpka. Hrad též utrpěl za třicetileté války a později měl být zbořen, naštěstí byl v 19. století novogoticky opraven. Hradu dominuje obranná pětipatrová hranolová věž lichoběžníkového tvaru. Menší válcová věž u vstupní brány je z konce 14. století. Vnitřní hrad chránila mohutná hradební zeď s cimbuřím, dokola obíhal parkán a na okraji pískovcových skal stálo ještě vnější opevnění. Vítejte ve Středních Čechách.

Ohodnocení: 1 bod

KOST

     C:  Hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století. Za husitských válek ho marně obléhali husité, ale po polovině 16. století je znám již jako pustý. Dochovala se vysoká čtyřhranná věž se zaoblenými nárožími, obvodová hradba a zbytky zdiva dvou paláců. Zřícenina gotického hradu se povaluje v Plzeňském kraji.

Ohodnocení: 2 body !!!

GUTŠTEJN


Otázka na 35. týden         UZAVŘENO                                                           nahoru

     A:  Namísto strážní věže z 11. století zde byl ve stol. třináctém vybudován gotický hrad. Po jeho rozboření husity na starých základech vznikl v 15. století hrad nový. Po barokní úpravě doznala stavba další, největší změnu za romantické přestavby v polovině 19. století. Zámku dominuje mohutná válcová věž s kuželovitou střechou. Ze západního průčelí vystupuje kaple a bašta. Lichoběžníkové nádvoří má renesanční úpravu s arkádami v přízemí i v patře. Jsou zde vystaveny šperkovnice s intarziemi, sekretáře, soubory rytířských brnění, zbraně, italská majolika, české sklo, delftská a německá fajáns, lustry, kachlová kamna a ojedinělá sbírka barevných vitráží. Poznáte středočeský zámek?

Ohodnocení: 1 bod

ŽLEBY

     B:  Na místě královského hrádku byl v 18. století vystavěn rokokový zámek s typickými znaky tehdejší francouzské architektury. Rozlehlá trojkřídlá budova má půdorys protáhlého písmene U. Původní návrh však počítal ještě se čtvrtým křídlem - zámek měl mít dvě nádvoří a otevřený čestný dvůr. Zámek je obrácen do rozlehlého francouzského parku. Najdete jej ve Středočeském kraji.

Ohodnocení: 1 bod

DOBŘÍŠ

     C:  Tento středočeský hrad byl založen ve 14. století, o sto let později byl však dobyt, pobořen a od té doby je v ruinách. Z hradu na půdoryse polovičního oválu jsou zachovány zbytky padacího mostu, paláce se třemi opěrnými pilíři a zbytky opevněného ležení královských vojsk, které právě hrad dobyly.

Ohodnocení: 1 bod

ZBOŘENÝ KOSTELEC